Business Services

Wspieramy funkcjonowanie biznesu w kluczowych obszarach

Business Services

W prężnie działających działach wsparcia łączymy różne kompetencje, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszego biznesu oraz by wspierać pracowników we wszystkich biurach w Polsce. Docieramy do kandydatów, zajmujemy się całym procesem zatrudnienia, wdrożenia i rozwoju pracowników. Odpowiadamy za zarządzanie finansami i procesy księgowe oraz sprawne funkcjonowanie naszych systemów IT i narzędzi pracy. Dbamy o wizerunek firmy i rozwijamy bazę naszych klientów. Nasz wewnętrzny dział prawny dba również o bezpieczeństwo prawne KPMG i dostarcza rozwiązania dla biznesu.

Odkryj nasze zespoły

People&Culture

Dzięki różnorodnym kompetencjom w zespołach Talent Acquisition, HR Operations i L&D dbamy o wizerunek KPMG jako pracodawcy, docieramy do kandydatów, zajmujemy się całym procesem zatrudnienia, wdrożenia i rozwoju pracowników. Budujemy kulturę organizacyjną i wspieramy naszą róznorodność.

Finance

Wspieramy procesy księgowo-finansowe. Odpowiadamy m.in. za realizowanie płatności, wynagrodzenia i kwestie związane z rozliczeniami pracowniczymi. Zarządzamy też procesem podpisywania, ewidencji oraz rejestracji umów z klientami i partnerami.

IT

Wspieramy pracowników w rozwiązywaniu problemów technicznych. Rozwijamy nowe narzędzia i dbamy o sprawne działanie sprzętu, oprogramowań i sieci komputerowych.

Internal Legal

Wspieramy prawnie wszystkie linie biznesowe KPMG. Przygotowujemy i analizujemy umowy, procedury oraz regulaminy. Odpowiadamy za analizę ryzyk prawnych, doradztwo regulacyjne, usługi compliance, doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i prawa pracy.

Information Security

Opracowujemy standardy w zakresie bezpieczeństwa, dostępności, integralności i poufności. Wspieramy działy biznesowe m.in. ograniczając ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Financial Controlling

Zajmujemy się m.in. procesami związanymi z rachunkowością i odpowiadamy za system zarządzania finansami. Przygotowujemy sprawozdania i raporty dla zarządu oraz raportowanie wyników operacyjnych.

Administration

Dbamy o to, aby miło i efektywnie pracowało się w naszych biurach. Zajmujemy się wsparciem administracyjnym naszych zespołów, obsługą recepcji, kontaktem z gośćmi KPMG oraz zarządzaniem powierzchniami biurowymi.

Clients&Markets

Wspieramy realizację strategii rozwoju KPMG. Zajmujemy się działaniami sprzedażowymi, marketingowymi, a także komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną. Zespół przygotowuje analizy, raporty i publikacje. Odpowiadamy za kontakty z mediami i organizację wydarzeń merytorycznych.

Poznaj nas lepiej

Business Services - KPMG

Pracuję w zespole Learning & Development. Na co dzień wspieram organizację w obszarze wzrostu konkurencyjności w aspekcie zarządzania opartego na wiedzy. Pomagam także pracownikom w działach doradztwa podatkowego w rozwoju ich kompetencji zawodowych. Projektem, który przyniósł mi najwięcej satysfakcji, było opracowanie i wdrożenie szkoleń online, e-leraningów i systemu zdalnego dla 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Anna, Tax Knowledge Manager
Learning & Development

Business Services - KPMG

Moim celem jest dostarczanie rozwiązań IT wspierających biznes i działy wsparcia KPMG. Zajmuję się przede wszystkim digitalizacją procesów KPMG w oparciu o rozwiązania typu Hybrid Cloud oraz budową i rozwojem nowoczesnych systemów IT dla naszej firmy. Moje największe wyzwanie w pracy? To zdecydowanie cyfrowa transformacja w oparciu o nowoczesne rozwiązania chmurowe.

 

Krzysztof, Chief Technology Officer
IT

Cechy i umiejętności kandydata

doświadczenie w danym obszarze zależne od poziomu stanowiska

umiejętność pracy w zespole

dobra znajomość języka angielskiego

zdolności komunikacyjne

dobra organizacja pracy

samodzielność w działaniu

proaktywna postawa

umiejętność priorytetyzacji zadań