Audyt

Jesteśmy jedną z najlepszych firm audytorskich w Polsce

Audyt

Znajdujemy się w czołówce najlepszych firm audytorskich w Polsce. Inwestujemy w innowacyjne technologie analityczne i stale podnosimy kompetencje pracowników. Naszym zadaniem jest zrozumieć czynniki i ryzyko związane z prowadzoną działalnością i otoczeniem rynkowym każdego przedsiębiorstwa. Oprócz usług rewizji finansowej i innych usług poświadczających zajmujemy się również analizą procesów IT, zarządzaniem ryzykiem informatycznym i dużymi zbiorami danych. Wspieramy fazy planowania projektów audytowych, zapewniamy obsługę procesu potwierdzeń zewnętrznych, weryfikujemy poprawność sprawozdań finansowych. Tworzymy i wdrażamy nowe, innowacyjne rozwiązania i narzędzia wspierające pracę audytorów i wewnętrzne procesy biznesowe w departamencie audytu.

Odkryj nasze zespoły

Corporate Audit
Audit Support Center
InnovAtions
International Audit
IT Audit & Assurance

Poznaj nas lepiej

Audyt - KPMG

Jako Partner Associate pełnię rolę kluczowego biegłego rewidenta w projektach audytowych. Na co dzień koordynuję pracę wielu zespołów, biorę udział w spotkaniach z klientami i wraz z naszymi specjalistami rozstrzygam najtrudniejsze zagadnienia merytoryczne. Projektem, który daje mi najwięcej satysfakcji, jest współpraca ze spółkami notowanymi na giełdzie. Dzięki niej stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i uczę się pracy z różnymi środowiskami zawodowymi.

 

Anna, Partner Associate

Audyt - KPMG

Do KPMG dołączyłam w ramach programu World of Audit. Obecnie pracuję na stanowisku Senior Associate i należę do grupy sektorowej TMT, która kontroluje spółki z sektora Technology, Media & Telecommunications. Razem z zespołem zajmuję się projektem dla jednego z największych klientów komunikacyjnych w Polsce. Praca tutaj nauczyła mnie dużej samodzielności i odkryła przede mną nowe możliwości. Jedną z nich jest certyfikacja ACCA. Moja kariera nie mogła potoczyć się lepiej.

 

Gosia, Senior Associate

Cechy i umiejętności kandydata

III, IV i V rok studiów lub absolwent

kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, metody ilościowe, matematyka, IT i pokrewne

na wyższe stanowiska wymagane doświadczenie w obszarze audytu

bardzo dobra znajomość języka angielskiego

umiejętność jasnego formułowania wniosków

zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole

zdolność analizy i syntezy danych

znajomość Excela

Ścieżka kariery

1.
Intern
2.
Associate
(I, II)
3.
Senior
Associate (I, II, III)
4.
Assistant
Manager
5.
Manager
(I, II, III)
6.
Senior
Manager
(I, II, III)
7.
Director
8.
Partner