Program stypendialny

Pierwsze kroki na rynku pracy to ważny moment w życiu studenta czy absolwenta. Zaplanuj swój start już podczas studiów i zgłoś się do programu stypendialnego KPMG. Skorzystaj z finansowania studiów i oferty zatrudnienia po zakończeniu studiów. Pierwszą uczelnią, z którą realizujemy współpracę w ramach programu jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Czym jest program stypendialny?

Program stypendialny KPMG to wparcie dla zdolnych studentów, którzy wiążą swoją zawodową przyszłość z obszarem audytu finansowego po zakończeniu studiów i kontynuują ścieżkę kwalifikacji ACCA. Oprócz finansowania nauki w formie stypendium, oferujemy również zatrudnienie na okres 18 miesięcy w dziale audytu w wybranym biurze KPMG w Polsce oraz zdobycie praktycznej wiedzy i pomoc w rozwijaniu kompetencji.

Program stypendialny KPMG dla studentów

Aplikuj do programu stypendialnego jeśli:

studiujesz na kierunku Finanse
i Rachunkowość – ACCA

jesteś studentem III roku studiów licencjackich, I lub II roku studiów magisterskich

posiadasz średnią ocen m.in. 4,2

znasz j. angielski
i j. polski na poziomie m.in. B2

wiążesz swoją przyszłość z obszarem audytu

jesteś gotowy/a rozpocząć pracę
w KPMG po ukończeniu studiów

cechujesz się komunikatywnością, kreatywnością
i potrafisz pracować
w zespole

Co możesz zyskać?

stypendium – finansowanie kosztów nauki na okres 1 roku lub 2 lat studiów w wysokości czesnego

program stypendialny kpmg

ofertę gwarantowanego zatrudnienia w dziale audytu KPMG po zakończeniu studiów na okres min. 18 miesięcy

wsparcie w zdobywaniu wiedzy, nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Etapy aplikowania do programu

Sprawdź, jakie dokumenty będa potrzebne, aby aplikować do programu stypendialnego KPMG

ETAP I

W pierwszej kolejności złóż wniosek o pozytywną rekomendację od Uczelni. Kompletny wniosek musi zostać dostarczony do Sekretariatu AFiB Vistula.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek do Uczelni o wydanie pozytywnej rekomendacji
  • wniosek o przyznanie stypendium (wg wzoru poniżej)
  • dokument potwierdzający uzyskanie średniej min. 4,2 w poprzednim roku akademickim oraz średniej ocen z 3 akredytowanych przedmiotów ACCA o największej liczbie punktów ECTS
  • potwierdzenie znajomości j. polskiego na poziomie min. B2 (w przypadku obcokrajowców)
  • certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, udział w konferencjach, dodatkową działalność na rzecz uczelni
  • oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia z podmiotem konkurencyjnym

ETAP II

Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji uczelni otrzymasz powiadomienie mailowe, a niezbędne dokumenty zostaną przesłane do KPMG

ETAP III

Po rozpatrzeniu otrzymanych od uczelni wniosków o stypendium, kandydatów z największą liczbą punktów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne do programu

Jak aplikować do programu?

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
AFiB Vistula do 24 października 2022!

Masz pytania dotyczące programu?      
Napisz do nas:

Ewa Żurowska
koordynator programu
ezurowska@kpmg.pl