Usługi księgowe

Skrupulatnie rozliczamy każdy biznes dbając o efektywność kosztową klientów

Usługi księgowe

Prowadzimy księgi rachunkowe, zarządzamy dokumentacją płacowo-kadrową i dbamy, aby raporty i sprawozdania były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki szerokiej ofercie usług nasi klienci oszczędzają czas, minimalizują koszty i mogą w pełni skupić się na działalności biznesowej.

Odkryj nasze zespoły

Identyfikacja różnic między polskimi zasadami a zasadami w raportowaniu grupy kapitałowej
Sporządzanie sprawozdań zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSSF
Przygotowywanie raportowania dla organów państwowych
Przygotowywanie raportowania na potrzeby sprawozdawczości zarządczej
Przygotowywanie sprawozdań na podstawie ksiąg rachunkowych klienta
Sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości
Prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym ich rekonstrukcja
Wsparcie podczas audytu lub innej kontroli
Bieżące doradztwo księgowe

Poznaj nas lepiej

Usługi księgowe - KPMG

Moim głównym zadaniem jest zarządzanie pracą zespołów księgowych. Przygotowuję także nowe oferty i umowy współpracy oraz wspieram merytorycznie zespół w ramach prowadzonych projektów. Pracuję w KPMG już ponad 10 lat i niezmiennie najbardziej ciekawią mnie projekty związane z branżą budowlaną. Rozliczanie takich długoterminowych przedsięwzięć to moja ulubiona część księgowości. Miałem okazję również pracować nad projektami księgowymi przy budowie elektrowni oraz farm wiatrowych. 

 

Szymon, Director 

 

 

Usługi księgowe - KPMG

Zajmuję się sporządzaniem list płac, naliczaniem podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Do KPMG dołączyłam w dobie pandemii oraz pracy zdalnej, ale nie było to przeszkodą w nawiązaniu dobrych relacji z innymi pracownikami. Tworzymy zgrany zespół, w którym chętnie dzielimy się wiedzą i angażujemy we wspólne projekty.

 

Patrycja, Payroll Consultant

Cechy i umiejętności kandydata

III, IV i V rok studiów lub absolwent

kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, księgowość

doświadczenie w prowadzeniu księgowości

bardzo dobra znajomość języka angielskiego

znajomość zagadnień księgowych i podatkowych

zdolności komunikacyjne i formułowanie myśli w sposób jasny i rzeczowy

zdolność analizy i syntezy danych

skrupulatność i dokładność