Warsztat „Podatkowe ABC”

Już 30 października w godz. 13:30-16:00  razem z Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości „Rachmistrz” zapraszamy Was na warsztat „ABC podatnika”, na którym pracownicy katowickiego biura KPMG, Arkadiusz Kalwik oraz Ewa Madejska, przybliżą zagadnienia związane z tematyką zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła), mającym szczególne znaczenie w zakresie opodatkowania międzynarodowych koncernów.

W ramach warsztatu omówione zostaną podstawowe normy funkcjonowania podatku u źródła w Polsce, w tym przypadku poboru tego podatku wraz z omówieniem obowiązujących zasad jego kalkulacji oraz potrącania. Dodatkowo zostaną zaprezentowane również strategie i schematy stosowane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w celu minimalizowania obciążeń wynikających z obecności podatku u źródła w większości państw, w których prowadzą działalność. Całość warsztatów będzie nastawiona na praktyczny charakter i będzie mieć na celu przedstawienie jasnych i przystępnych przypadków zastosowania regulacji odnoszących się do podatku u źródła.

W trakcie spotkania przewidziane zostało także case study, które odzwierciedlać będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy przekazanej w ramach warsztatów – dla 5 pierwszych osób, które prawidłowo rozwiążą zadanie czekać będą atrakcyjne nagrody.