Potwierdzenie kompetencji to oczywisty warunek zdobycia stanowiska w prestiżowej firmie. Kandydaci do pracy i na praktyki rozpoczynają często proces rekrutacji od testów analitycznych.  Na czym one polegają, jak zwiększyć szansę na ich pomyślne przejście i czy trzeba osiągnąć wynik 100/100, aby być atrakcyjnym kandydatem?

Testy analityczne przeprowadzane są najczęściej wśród osób zaczynających swoją przygodę na rynku pracy. Chodzi o stanowiska praktykantów, asystentów lub młodszych konsultantów. Za osobami z doświadczeniem zawodowym stoi już ich dotychczasowy dorobek i to jest główną podstawą oceny ich kompetencji. Dbamy o to, aby studenci oraz absolwenci spełniali określone wcześniej kryteria i mieli właściwe kompetencje w zależności od działu, do którego aplikują. To jest sprawiedliwe podejście – każdy musi przejść przez poszczególne i takie same etapy. Do testów analitycznych zapraszamy osoby, które przysłały do nas swoje CV. Po zapoznaniu się z dokumentami, kontaktujemy się telefonicznie z interesującymi nas kandydatami i zapraszamy ich do udziału w testach analitycznych. W KPMG testy analityczne przeprowadzane są online. Kandydat rozwiązuje je w dogodnym dla siebie momencie, w domu przed komputerem czy w innym miejscu, jeśli ma przy sobie tablet, laptop lub telefon. Otrzymuje od nas indywidualny, unikatowy link. Po jego kliknięciu przechodzi do rozwiązywania testu.

Test składa się z trzech części. Pierwszą stanowi część numeryczna, w której sprawdzamy umiejętność pracy z danymi, liczbami oraz to, czy ktoś w ogóle lubi liczyć. Podane są zbiory danych, które trzeba przeanalizować i wyciągnąć z nich informacje. W drugiej części, werbalnej, ważne jest wnioskowanie. Kandydaci dostają tekst do przeczytania. Następnie sprawdzamy, czy dana osoba potrafi czytać ze zrozumieniem oraz wyciągnąć wnioski z tego, z czym się zapoznała. Trzecim elementem jest część osobowościowa. To kwestionariusz preferencji zawodowych, który jest bezpośrednio związany z poszukiwanymi kompetencjami. Zależy nam na tym, aby osoby, które do nas przychodzą, były w stanie współtworzyć dobry, zgrany zespół – szukamy ludzi, z którymi będzie się dobrze pracować. Spędzamy ze sobą osiem-dziewięć godzin dziennie, a w niektórych okresach nawet więcej, dlatego wychodzimy z założenia, że ludzie zwyczajnie powinni się lubić. To na pewno bardzo pomaga w realizacji zadań. Praca w działach biznesowych wiąże się z częstym kontaktem z klientami, nieustannym budowaniem z nimi relacji, rozmawianiem, wyjaśnianiem różnych trudnych czy niejasnych kwestii. Oprócz umiejętności liczenia i rozumienia skomplikowanych dokumentów oraz znajomości Excela, których uczymy młodych ludzi podczas różnorodnych szkoleń, ważne jest zatem, aby osoby dołączające do KPMG były także wyposażone w kompetencje miękkie, bez których nie udałoby się zbudować pozycji KPMG na rynku. Oczywiście sprawdzamy to również podczas późniejszej rozmowy z kandydatem, w której pytamy nie tylko o kwestie merytoryczne, ale także przyglądamy się kandydatom pod względem cech osobowościowych.

Na rozwiązanie wszystkich trzech części testu jest łącznie 30 minut. Kolejne 45 minut trwa test z języka angielskiego. Oceniając wyniki, bierzemy pod uwagę progi ustalone przez każdy dział firmy, ponieważ zależy nam na tym, aby utrzymać wysoką jakość pracy i pozyskać najlepszych ludzi  z rynku. Z każdego testu otrzymujemy raport, który dokładnie analizujemy. Na tej podstawie podejmujemy decyzje, których kandydatów zapraszamy do dalszych etapów rekrutacji. Skrócony raport z testów otrzymuje również kandydat i to nawet w sytuacji, gdy nie przeszedł ich pomyślnie. W raporcie zawarte są wskazówki, jakie działania i kroki może podjąć, aby osiągnąć wyższy poziom w danej kompetencji i co zrobić, aby pokierować karierą zawodową bardziej świadomie. Wszystkie te wskazówki są spersonalizowane, ale także na tyle uniwersalne, że mogą przydać się podczas innych procesów rekrutacyjnych. Testy są ważne przez około półtora roku. Uważamy, że brakujące umiejętności można rozwinąć i za pewien czas z powodzeniem powtórzyć testy. Oczywiście trzeba w ten rozwój włożyć trochę pracy, ale dzięki naszym wskazówkom wiadomo, na jakich obszarach należy się skoncentrować w pierwszej kolejności. Warto jednak podkreślić, że testy nie są jedynym kryterium oceny kandydatów. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna, a w niektórych działach również dodatkowe zadania merytoryczne.

Garść rad, jak zwiększyć swoje szanse

Rozwiązywanie testów młodym ludziom przychodzi łatwo, mają w tym wprawę – są ciągle egzaminowani na uczelni, piszą kolokwia zaliczeniowe, egzaminy, więc są obyci z takim sposobem sprawdzania umiejętności. Nie podejrzewamy kandydatów o to, że ktoś im pomaga czy ich wyręcza. Takie działanie nie miałoby sensu, ponieważ wszelkie luki  w wiedzy lub kompetencjach zostaną bardzo szybko ujawnione podczas kolejnych etapów rekrutacji. Jak dotąd nie spotkałam się z takimi przypadkami i jestem pewna, że po drugiej stronie zawsze siedzi ta właściwa, odpowiedzialna za swoją karierę zawodową osoba. Do testów analitycznych nie można przygotować się jak do egzaminu, czyli dwa dni wcześniej usiąść i się nauczyć. Albo ktoś pewne umiejętności na tę chwilę posiada, albo nie. Na pewno jednak nie zaszkodzi wcześniej poćwiczyć rozwiązywanie takich zadań. Oczywiście nikt nie dostanie tych samych pytań, bo ich zbiór jest bardzo duży, ale warto być obeznanym z tym, jak takie testy wyglądają. Sama umiejętność ich rozwiązywania, poznania konstrukcji, może sprawić, że będziemy potrafili szybciej z nimi sobie poradzić. Ważne jest też to, aby rozwiązywać test, gdy jesteśmy wypoczęci, wyspani, gdy upewnimy się, że internet nam nie szwankuje – zły stan psychofizyczny i problemy techniczne są źródłem stresu i wydłużenia czasu reakcji. Zmęczenie, rozkojarzenie na pewno nie pomagają. Dlatego zawsze zachęcamy do wykonywania tych testów w momencie, kiedy czujemy, że mamy dużo pozytywnej energii, jesteśmy skoncentrowani i mamy ten tzw. dobry dzień. To na pewno pomaga.