Księgowych, finansistów czy audytorów na całym świecie jest wielu. Skąd pracodawca ma wiedzieć, którzy z nich mają odpowiednio dobre kwalifikacje? Odpowiedzią jest ACCA – stowarzyszenie zrzeszające specjalistów z całego świata. Jak się dostać do tego grona? Oto doświadczenia pracowników KPMG, którzy są już w ACCA albo do tego celu zmierzają. Droga nie jest łatwa, ale… to ich nie zniechęciło.

The Association of Chartered Certified Accountants to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości. Jej dużym atutem jest fakt, że doceniają ją firmy na całym świecie. Pracodawcy z Polski i np. z Wielkiej Brytanii, Francji, USA czy RPA wiedzą, że członek ACCA posiada wysokie kwalifikacje i niezależnie od tego, w jakim kraju zdawał egzaminy, są one tak samo wartościowe. W niektórych państwach są organizacje, które na pewne stanowiska przyjmują tylko członków ACCA.

Kwalifikacja zawodowa ACCA daje wiedzę z zakresu:

Członkiem ACCA można zostać po zaliczeniu 14 egzaminów: 9 na poziomie Fundamentals oraz 5 na poziomie Professional (niebawem ich liczba zostanie zmniejszona do 4). Trzeba wykazać również 3 lata doświadczenia zawodowego. Łatwiejszą drogę mają studenci 12 akredytowanych uczelni wyższych. Ich programy zostały dostosowane do wymogów ACCA i zdanie wybranych egzaminów powoduje zaliczenie ich przez stowarzyszenie. Na poziomie Fundamentals można uzyskać zwolnienie nawet z 5, zatem po ukończeniu studiów pozostaje ich w całym cyklu 9, a niebawem będzie 8. ACCA wspiera 162 tys. członków oraz 428 tys. studentów w 173 krajach.
Ma 80 biur i współpracuje z 8,5 tys. pracodawców, w tym z KPMG. A jej historia rozpoczęła się w 1904 roku. Ośmiu Brytyjczyków pod przewodnictwem Henry’ego Jamesa, pierwszego sekretarza, spotkało się w Balfour House przy Finsbury Pavement w Londynie i powołało The London Association of Accountants. W Polsce ACCA działa od 2004 roku, obecnie ma 1,8 tys. członków i 3,8 tys. studentów.

Elitarność ACCA wynika z tego, że członkostwo w organizacji jest cenione przez pracodawców, czasem nawet wymagane i jest potwierdzeniem wysokich kompetencji, niezależnie od ukończonych studiów, zdobytych uprawnień itp. Księgowych jest wielu, ale księgowych-członków ACCA – znacznie mniej. Poza tym to wyróżnik znany na całym świecie, zatem daje
możliwość rozwoju kariery wszędzie. Określenie „klub” wynika natomiast z tego, że jego członkowie regularnie spotykają się na różnego rodzaju eventach oraz szkoleniach, podczas których mają okazję poszerzać swoją wiedzę, ale także prowadzą kuluarowe rozmowy i nawiązują towarzyskie relacje. A te przydają się w biznesie.

Egalitarność tego klubu polega zaś na tym, że dla wszystkich są jednakowe kryteria i nigdy nie obowiązywał cenzus pochodzenia, koloru skóry, wyznania czy narodowości. Od 113 lat każdy, kto wykaże się wiedzą, może zostać członkiem ACCA. Jeśli przestrzega również standardów etycznych, zostaje przyjęty. Kryteria są jasne i równe dla wszystkich.

Magdalena Smalisz-Mahorowska, Executive Consultant w dziale Doradztwa Rachunkowego KPMG w Polsce

Do starania się o członkostwo w ACCA zachęcił mnie mój obecny pracodawca – KPMG. Pracowałam wtedy w dziale doradztwa transakcyjnego, gdzie kwalifikacja ACCA była wiodąca. Do uzyskania członkostwa w ACCA zostałam zachęcona również przez moich znajomych z działu. Warto uzyskać ten tytuł ze względu na to, że jest to bardzo rozpoznawalny znak jakości, jest potwierdzeniem gruntownej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, niezależnie od tego czy pracuję w Polsce, czy za granicą. To potwierdzenie mojej wiedzy. To gwarancja również dla pracodawcy – jeśli zatrudnia kogoś z takim tytułem, to ma zapewnioną osobę z określonymi kwalifikacjami

Jednak droga do ACCA jest długa. Przeszłam prawie całą ścieżkę, bo zdałam 13 egzaminów – tylko z jednego byłam zwolniona. Te pierwsze są dość łatwe, sprawdzają podstawową wiedzę. Później zaczynają się coraz trudniejsze, a te z obszaru Professional wymagają już zaawansowanej wiedzy i na nie trzeba poświęcić już sporo czasu. Uczestniczyłam w szkoleniach, co było dla mnie dużym ułatwieniem. Początkowo były one tylko stacjonarne, później można było wziąć w nich udział online. Jeśli ktoś jednak nie ma możliwości z nich skorzystać, to sądzę, że pracując na materiałach przygotowanych np. przez BPP Professional Education też jest w stanie dobrze się przygotować.

Będąc już członkiem ACCA widzę, że jest to tytuł pożądany. Niektórzy klienci KPMG wymagają, aby w zespole, który będzie dla nich pracował, była osoba z ACCA, szczególnie jeśli temat dotyczy wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej lub nowych standardów wchodzących w życie np. aktualnie MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” czy MSSF 16 „Leasing”. Atutem jest też możliwość uczestnictwa w spotkaniach networkingowych ACCA, gdzie mogę poznać zrzeszone osoby i wymienić się z nimi poglądami oraz doświadczeniami. To także możliwość dalszego doskonalenia swoich umiejętności, gdyż otrzymuję mnóstwo zaproszeń na różnego rodzaju szkolenia. ACCA to ciągły rozwój
zawodowy, zdobywanie wiedzy, aby być cały czas na bieżąco. Dla mnie ważne jest to, że ACCA to tytuł, który nie kurzy się w ramce, ale wiąże się z doskonaleniem. KPMG ma status pracodawcy akredytowanego, co skutkuje tym, że szkolenia firmowe i sam profil działalności firmy zwalniają mnie z obowiązku kształcenia ustawicznego i zdobywania punktów CPD (Continuing Professional Development) wymaganych przez ACCA. Gdybym pracowała w innej firmie, musiałabym się o nie troszczyć, bo są one przyznawane właśnie za udział w szkoleniach i świadczą o ciągłym rozwoju zawodowym – a to jest przecież warunek przynależności do ACCA.

Bardzo mile wspominam moje pierwsze spotkanie członków ACCA, na którym oficjalnie przyjęto mnie do organizacji. To było zwieńczenie całego trudu zdobywania kwalifikacji: przemówienia, gratulacje, uroczysta, ale bardzo miła atmosfera.

Wszystkim, którzy są jeszcze w trakcie drogi do ACCA, mogę powiedzieć, że najważniejsza jest wytrwałość. Mogą zdarzyć się przypadki, gdzie zabraknie tylko jednego punktu do zdania egzaminu. Mnie też się to zdarzyło. Ważne jest również planowanie, ponieważ egzaminy są cztery razy do roku i jeśli ktoś dobrze sobie wszystko poukłada, może dość szybko przejść całą drogę. A naprawdę warto.

W zawodzie audytora najistotniejsze są otwarta głowa i zdolności analityczne. Jednak by zrobić karierę w KPMG konieczne są też ponadprzeciętne zaangażowanie i silna motywacja.

Początki zawodu audytora sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Dopiero Wielki Krach na Wall Street uświadomił potrzebę korporacyjnego ładu w biznesie i wytworzył zapotrzebowanie na niezależnych kontrolerów, dokonujących rzetelnej oceny działania przedsiębiorstwa. Pod pojęciem audytu kryje się systematyczna i niezależna ocena firmy i jej funkcjonowania. Audytor to osoba, która sprawuje kontrolę, przeprowadza analizy i sporządza raporty. To właśnie on bierze pod lupę wszystkie sprawozdania finansowe firmy. Sprawdza także czy dana firma prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz czy dane przedstawione w sprawozdaniu są prawdziwe i rzetelnie odzwierciedlają obraz działalności firmy.

Zawód dla ludzi z otwartą głową

O sukcesie audytora decyduje nie tylko wykształcenie i doświadczenie, ale również określone predyspozycje i umiejętności interpersonalne. Osoba wykonująca zawód audytora powinna mieć predyspozycje do pracy analitycznej, szybkiego przyswajania informacji. Powinna być odpowiedzialna, sumienna, rzetelna, umiejąca pracować samodzielnie i w grupie.

– W tym zawodzie najważniejsze są otwarta głowa oraz zdolności analityczne. To są talenty wrodzone, a wszystkiego innego można się nauczyć – mówi Marta Zemka, Partner Associate w dziale audytu w KPMG. Wyjaśnia, że praca audytora polega w dużej mierze na umiejętności kojarzenia faktów i liczb, kompleksowego patrzenia na wybrany fragment firmy lub jej całość. I jeśli ktoś sądzi, że to wymarzona posada dla samotnika, jest w błędzie. Pracujemy w zespołach, więc zdolności interpersonalne też są wymagane, również ze względu na konieczność prowadzenia dobrej komunikacji z klientem i podtrzymywania z nim relacji – tłumaczy Marta Zemka. I dodaje, że ta profesja wymaga dużej dyspozycyjności, częstych wyjazdów do klientów i pracy w nielimitowanym wymiarze czasu. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego kwartału roku, gdy firmy zamykają roczne bilanse.

Audytorzy mogą specjalizować się w różnych sektorach lub branżach. Do najbardziej interesujących należą branże: finansowa, nieruchomości, sektor farmaceutyczny, energetyka, budownictwo i nowe technologie. To oznacza, że kandydaci do zawodu muszą być wciąż otwarci na nową wiedzę, ciekawi świata. Powinni być zaprzeczeniem „księgowego z klapkami na oczach” z pokutującego wciąż stereotypu – mówi Marta Zemka. Zwraca też uwagę, że zawód audytora w KPMG z czasem wymaga zaangażowania w inne aktywności firmy, takie jak udział w rekrutacjach czy prowadzenie szkoleń dla adeptów zawodu.

Od asystenta do partnera

Ścieżka kariery audytora jest kilkustopniowa. Na początku adept pełni funkcję asystenta. Wykonuje testy dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, uczestniczy w inwentaryzacjach, analizuje umowy np. leasingowe, sporządza streszczenia posiedzeń rad nadzorczych etc. Po ok. dwóch latach awansuje na stanowisko starszego asystenta i może już kierować zespołami asystentów, uczestnicząc w prostszych badaniach. Kolejnym szczeblem kariery jest pozycja superwizora, który kieruje badaniami w większych, bardziej skomplikowanych firmach. Zwieńczeniem kariery w KPMG jest stanowisko partnera, do którego dochodzi się przez ok. 10 lat, przechodząc pod drodze kolejne szczeble – menadżera, starszego menadżera i dyrektora.

– Awans zależy nie tylko od stażu pracy, ale w dużo większym stopniu od uzyskiwanych w niej wyników. Każdy z pracowników poddawany jest raz w roku ocenie. Zależy ona od tego, czy udało mu się zrealizować wyznaczone cele i jak wypadł na tle innych osób na podobnych stanowiskach. Brane pod uwagę są też dodatkowe kwalifikacje, które uzyskał, a także zaangażowanie w inne sfery aktywności firmy, takie jak rekrutacja czy prowadzenie wewnętrznych szkoleń – tłumaczy Marta Zemka.

Specyfiką każdej firmy należącej do „Wielkiej Piątki” jest duża rotacja pracowników, co w tym przypadku jest uzasadnione i nie jest niczym złym. Z grupy kilkudziesięciu nowych asystentów przyjętych co roku, do stanowiska menadżera dochodzi najwyżej kilkunastu najlepszych. Niektórzy znajdują miejsce w innych działach KPMG albo odchodzą „do biznesu”. Po 2-3 latach pracy nasz audytor nabywa wiedzy i doświadczenia na tak wysokim poziomie, że staje się atrakcyjnym nabytkiem dla każdej firmy.

Szansa dla humanisty

Dla absolwentów pewne jest jedno – praca w KPMG to prestiż i wysokie dochody. Nawet stosunkowo niedługi epizod w tej firmie jest dobrym startem do błyskotliwej kariery. Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych, zawód audytora może wykonywać osoba, która jest obywatelem państwa UE bądź państwa, które jest członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Oprócz tego, kandydat na to stanowisko musi posiadać prawa publiczne, zaświadczenie o niekaralności, a także przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych, najlepiej  ekonomicznych np. na kierunku rachunkowość, bankowość czy zarządzanie. Wiele uczelni ekonomicznych w swojej ofercie ma również specjalność z audytu, którą wybiera się jednak dopiero na III roku studiów. Osoby z wykształceniem technicznym lub nawet humanistycznym także mogą starać się o pracę w KPMG pod warunkiem, że z ich CV wynika, że świat ekonomii, finansów i rachunkowości nie jest im obcy. Na pewno takim dowodem będą odbyte studia podyplomowe albo kurs z rachunkowości.

– Kluczowe znaczenie ma rozmowa kwalifikacyjna, która ma wykazać, iż dany kandydat nie tylko orientuje się na czym polega praca, o którą się stara, ale również jest wystarczająco zmotywowany. I ten drugi czynniki ma na pewno nie mniejsze znacznie – podkreśla Marta Zemka.

Grunt to doświadczenie

Pracownicy działu HR w każdej większej korporacji zasypywani są podaniami o pracę oraz CV, które niewiele się od siebie różnią. Dlatego tak ważne jest doświadczenie, zdobyte jeszcze w trakcie studiów. Można je zdobyć w renomowanych i cenionych firmach audytorskich, które oferują praktyki studentom III, IV i V roku studiów, przygotowujące do wykonywania danego zawodu i zyskania stałego zatrudnienia.

– Organizujemy warsztaty „World of Audit”. Jest to cykl spotkań, podczas których pokazujemy, na czym polega zawód audytora i jakie predyspozycje są do niego potrzebne. Podczas ćwiczeń przyglądamy się uczestnikom. Tych wyróżniających się zapraszamy na nasze praktyki, a najlepsi mogą liczyć nawet na oferty pracy – zachęca Marta Zemka.

Chcesz dowiedzieć się z jakimi wyzwaniami mierzy się audytor? Interesuje Cię, co tak naprawdę liczone jest podczas inwentaryzacji? Spotkaj się z nami i dowiedz więcej na temat programu World of Audit.

Wkrocz do świata audytu i sprawdź swoje umiejętności podczas dnia z Ambasadorem KPMG na Uniwersytecie Łódzkim.

Podejmij wyzwanie i weź udział w grze!

Co należy zrobić:

Kiedy: 21 marca 2019, godz. 9:00-14:00
Gdzie: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, bud. T, Uniwersytet Łódzki

Chcesz dowiedzieć się z jakimi wyzwaniami mierzy się audytor? Interesuje Cię, co tak naprawdę liczone jest podczas inwentaryzacji? Spotkaj się z nami i dowiedz więcej na temat programu World of Audit.

Wkrocz do świata audytu i sprawdź swoje umiejętności podczas dnia z Ambasadorem KPMG na Twojej uczelni.

Podejmij wyzwanie i weź udział w grze!

Co należy zrobić:

Kiedy: 14 marca 2019, godz. 10:00-14:00
Gdzie: Gmach Główny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11 kwietnia zapraszamy na spotkanie z KPMG na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w godz. 9:00 – 14:00. To kolejna, tym razem lubelska uczelnia, którą odwiedzimy w tym roku akademickim. Wyruszamy, aby wyłowić talenty, które opowiedzą nam o swojej wizji kariery, a my o tym, w jaki sposób można dołączyć do naszych zespołów.

Dlaczego warto odwiedzić nasze stoisko?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda kariera w firmie, a także zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, które powinni spełniać kandydaci – koniecznie nas odwiedźcie. Będziecie mieli również okazję porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami różnych działów i poznać specyfikę pracy w poszczególnych zespołach. Nie zapomnijcie także o swoim CV – będziecie mieli możliwość na miejscu skonsultować je z rekruterem.

Czekamy na Was w czwartek 11 kwietnia w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie przy Placu Marii Skłodowskiej-Curie 5 od 9:00 do 14:00.

3 kwietnia zapraszamy na spotkanie z KPMG na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w godz. 9:00 – 14:00. To kolejna poznańska uczelnia, którą odwiedzimy w tym roku akademickim. Wyruszamy, aby odszukać talenty, które opowiedzą nam o swoich planach zawodowych, a my o tym, w jaki sposób można dołączyć do naszych zespołów.

Dlaczego warto odwiedzić nasze stoisko?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat kariery w firmie, a także zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi stawianymi kandydatom – koniecznie nas odwiedźcie. Będziecie mieli również okazję porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami różnych działów i poznać specyfikę pracy w poszczególnych zespołach. Pamiętajcie także o swoim CV – będziecie mieli możliwość na miejscu skonsultować je z rekruterem.

Czekamy na Was w środę 3 kwietnia w Budynku Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 53 od 9:00 do 14:00.

29 marca zapraszamy na spotkanie z KPMG na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w godz. 9:00 – 14:00. To kolejna wrocławska uczelnia, którą odwiedzimy w tym roku akademickim. Wyruszamy, aby wyłowić talenty, które opowiedzą nam o swojej wizji kariery, a my o tym, w jaki sposób można dołączyć do naszych zespołów.

Dlaczego warto odwiedzić nasze stoisko?

Jeżeli chcecie porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami różnych działów i poznać specyfikę pracy w poszczególnych zespołach – koniecznie nas odwiedźcie. Dowiecie się więcej na temat kariery w firmie, jak również poznacie szczegółowo wymogi rekrutacyjne stawiane kandydatom. Nie zapomnijcie o CV – będziecie mieli możliwość na miejscu skonsultować je z rekruterem.

Czekamy na Was w piątek 29 marca w Budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120 od 9:00 do 14:00.

27 marca zapraszamy na spotkanie z KPMG na Uniwersytecie Jagiellońskim w godz. 9:00 – 14:00. To kolejna krakowska uczelnia, którą odwiedzimy w tym roku akademickim. Wyruszamy, aby wyłowić talenty, które opowiedzą nam o swojej wizji kariery, a my o tym, w jaki sposób można dołączyć do naszych zespołów.

Dlaczego warto się z nami spotkać?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat kariery w firmie, jak również poznać szczegółowo wymogi rekrutacyjne stawiane kandydatom – koniecznie nas odwiedźcie. To również szansa, aby porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami różnych działów i poznać specyfikę pracy w poszczególnych zespołach. Nie zapomnijcie o CV – będziecie mieli możliwość na miejscu skonsultować je z rekruterem.

Czekamy na Was w środę 27 marca w Gmachu Głównym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 od 9:00 do 14:00.

6 marca zapraszamy na spotkanie z KPMG na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w godz. 9:00 – 14:00. To kolejna toruńska uczelnia, którą odwiedzimy w tym roku akademickim. Wyruszamy, aby wyłowić talenty, które opowiedzą nam o swojej wizji kariery, a my o tym, w jaki sposób można dołączyć do naszych zespołów.

Dlaczego warto się z nami spotkać?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat pracy w firmie, a także poznać szczegółowo wymogi rekrutacyjne stawiane kandydatom – koniecznie nas odwiedźcie. To również szansa, aby nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych zespołów i poznać specyfikę każdego z nich. Nie zapomnijcie o CV – będziecie mogli na miejscu skonsultować je z rekruterem.

Czekamy na Was w środę 6 marca w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy ul. Gagarina 13a od 9:00 do 14:00.

Wiążesz swoją przyszłość z audytem? Na co dzień aktywnie działasz w kołach naukowych lub organizacjach studenckich? Realizujesz ciekawe projekty i wydarzenia, o których chcesz opowiedzieć innym?

Spotkaj się z nami podczas pierwszego ogólnopolskiego academic meetup! 

Kiedy: 22 marca 2019 r. 
Gdzie: biuro KPMG w Warszawie

Liczba miejsc jest ograniczona, a wydarzenie przeznaczone jest dla osób działających w kołach naukowych lub  organizacjach studenckich. Uczestnikom spoza Warszawy zapewniamy nocleg w hotelu w dn. z 22 marca na 23 marca 2019 r., a także zwracamy koszty podróży.

Agenda wydarzenia

Regulamin

Zapisz się wypełniając formularz poniżej.