Manager – Quality & Risk Management

Lokalizacja

Warszawa

Model pracy

hybrydowy

Sprawdź nasze wymagania

 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych
 • Doświadczenie w wykonywaniu innych usług atestacyjnych, wdrażaniu/ testowaniu kontroli wewnętrznych (np.SOX) będzie atutem
 • Dobra znajomość zagadnień z obszaru regulacji związanych z badaniem sprawozdań finansowych oraz zasadami etyki i wymogami niezależności biegłych rewidentów
 • Umiejętność dokonywania interpretacji przepisów prawa i standardów
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych kwestii, dokładność i samodzielność
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, pracy w zespole oraz umiejętności interpersonalne

Odkryj zadania, które czekają na Ciebie

 • Przegląd i usprawnianie istniejących procesów, procedur i rozwiązań organizacyjnych w obszarze zarządzania jakością i ryzykiem
 • Wdrażanie/nadzorowanie wdrażania nowych polityk/ procedur z obszaru nowych regulacji, standardów zawodowych, w szczególności w zakresie zarządzania jakością w firmie audytorskiej
 • Realizacja wewnętrznych programów monitorowania w zakresie compliance i oceny możliwości świadczenia usług zgodnie z wymogami niezależności
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów i materiałów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów, szkoleń

Zobacz, co mamy dla Ciebie

 • Ciekawą pracę w wiodącej na rynku polskim firmie audytorskiej należącej do sieci międzynarodowych firm,
 • Możliwość ciągłego poszerzania wiedzy na temat przepisów prawa i regulacji oraz standardów zawodowych a także funkcjonowania spółek z szerokiej perspektywy biznesowej i w różnych sektorach gospodarki, współpraca z różnymi liniami biznesowymi
 • Nieustający rozwój zawodowy, w tym m.in. wsparcie bardziej doświadczonych członków zespołu oraz szeroką ofertę szkoleń nieograniczoną tylko do zajmowanego stanowiska
 • Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Nasz proces rekrutacyjny

2 3 4 Aplikacja online Rozmowa rekrutacyjna Spotkanie z przedstawicielami biznesu Witamy na pokładzie! 1

Poznaj lepiej zespół

Dział Jakości i Zarządzania Ryzykiem (Quality & Risk Management) w KPMG:

 • Opracowuje i wdraża polityki zapewniające zgodność działania KPMG w Polsce z globalnymi politykami KPMG oraz z krajowymi przepisami prawa, regulacjami i obowiązującymi standardami zawodowymi; dotyczy to w szczególności działalności firm audytorskich i biegłych rewidentów
 • Projektuje procedury i narzędzia zapewniające skuteczne i efektywne przestrzeganie przez pracowników i firmęobowiązujących polityk i przepisów
 • Prowadzi komunikację i szkolenia umożliwiające pracownikom rozumienie stosowanych polityk i przepisów prawa i sposobu ich realizacji w codziennych działaniach
 • Przeprowadza i/lub nadzoruje programy monitorowania zgodności oraz identyfikacji i oceny kluczowych obszarów ryzyka
Aplikuj!

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.