Praktykant/Młodszy Konsultant - Financial Services Regulatory

 • Model pracy

  hybrydowy

 • Lokalizacja
  Warszawa
 • Sprawdź nasze wymagania

  • wykształcenie wyższe lub IV, V rok studiów (preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie),
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel),
  • dyspozycyjność (min. 30 godzin w tygodniu).

   

  Dodatkowymi atutami będą:

  • wiedza lub doświadczenie w przynajmniej w jednym z poniższych obszarów:
  • zasady funkcjonowania rynków finansowych,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawowa znajomość AML oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub praktyczna znajomość procesów funkcjonujących w instytucjach finansowych),
  • zasady funkcjonowania nadzoru finansowego w Polsce,
  • doświadczenie w dowolnym z obszarów:
   • sektor finansowy, m.in., instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne, centra usług wspólnych,
   • firmy audytorsko-doradcze,
   • kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze instytucji finansowych,
   • administracja publiczna właściwa w sprawach rynku finansowego,
  • aktywność w kołach studenckich zajmujących się tematyką związaną z funkcjonowaniem rynku finansowego i kapitałowego,
  • znajomość języka obcego innego niż angielski.

  Odkryj zadania, które czekają na Ciebie

  W ramach pracy w Zespole Financial Services Regulatory, będziesz:

  • brał/brała udział w projektach doradczych dla instytucji finansowych, w tym w szczególności, dotyczących dostosowania instytucji finansowych do nowych wymagań regulacyjnych lub dotyczących zapewnienia lub weryfikacji zgodności instytucji finansowych z bieżącymi wymaganiami regulacyjnymi,
  • pomagał/pomagała przy opracowywaniu pisemnych opinii, raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów,
  • odpowiedzialny/odpowiedzialna za gromadzenie informacji, przeprowadzanie analiz dotyczących regulacji prawnych dotyczących instytucji finansowych oraz przeglądy dokumentacji wewnętrznych instytucji finansowych,
  • na bieżąco wspierał/wspierała Zespół, w tym w opracowywaniu nowych produktów i usług – przygotowywaniu ofert, prezentacji i innych materiałów dla klientów.

  Zobacz, co mamy dla Ciebie

  • płatne praktyki
  • dużo praktycznej wiedzy - będziesz mieć wiele okazji, aby poznać funkcjonowanie biznesu w praktyce
  • pracę hybrydową - Ty wybierasz z jakiego miejsca!
  • szeroki pakiet szkoleń - korzystaj z platform Degreed i LinkedIn Learning oraz certyfikowanych szkoleń Microsoft
  • platformę Mindgram - zadbaj o swój wellbeing i rozwój osobisty
  • wsparcie Buddy'ego - Twój opiekun będzie dla Ciebie przewodnikiem po KPMG
  • program mentoringowy - świadomie planuj swoją ścieżkę kariery
  • służbowy iPhone i laptop
  • program rekomendacji - zyskaj dodatkowy bonus finansowy za skuteczną rekomendację znajomego do pracy
  • zaświadczenie potwierdzające Twój udział w praktykach

  Nasz proces rekrutacyjny

  Poznaj lepiej zespół

  Zespół Financial Services Regulatory zajmuje się kompleksowym doradztwem regulacyjnym na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów działających na rynku finansowym i kapitałowym (w tym przede wszystkim, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń). Zespół Financial Services Regulatory świadczy usługi dotyczące zapewniania zgodności z regulacjami unijnymi, takimi jak MiFID, EMIR, AML, PSD, CRR/CRD, BRRD, BMR, UCITS/AIFMD oraz z regulacjami krajowymi. W codziennej pracy, członkowie Zespołu łączą wiedzę praktyczną dotyczącą funkcjonowania instytucji finansowych oraz ich celów biznesowych wraz z wiedzą dotyczącą regulacji prawnych obowiązujących te podmioty.

  Kogo szukamy?

  Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych rynkiem finansowym i kapitałowym, które chcą rozpocząć swoją karierę w międzynarodowej korporacji. Szukamy osób zaangażowanych, umiejących pracować w zespole i zmotywowanych do poszerzania swojej wiedzy. Atutem będzie również umiejętność pracy z aktami prawnymi oraz umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia.

  Aplikuj
  ©2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.