Konkurs na pracę dyplomową ESG

Konkurs na pracę dyplomową ESG

Kilka słów o konkursie

Masz za sobą obronę pracy dyplomowej? Interesujesz się zagadnieniami ESG i właśnie ten obszar przeanalizowałeś/aś w swojej pracy? Zrób kolejny krok i weź udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z tematyki ESG. Konkurs ESG: Environmental, Social and Governance jest nowym projektem organizowanym przez KPMG. Naszym celem jest szerzenie wiedzy, dyskusja i budowanie społeczności pasjonatów, którzy chcą rozwijać się w tej dziedzinie. To doskonała okazja do promocji swoich badań i osiągnięć oraz zdobycie nagród pieniężnych.

Czym jest ESG?

ESG to obecnie nie tylko lista wskaźników, w ramach których przedsiębiorstwa raportują informacje środowiskowe, społeczne i ładu środowiskowego. Jest to kompleksowy ekosystem, który angażuje społeczeństwo, inwestorów i regulatorów na rzecz bardziej zrównoważonych działań. Przedsiębiorstwa znalazły się w nowej rzeczywistości, w której muszą tworzyć wartość i napędzać wzrost, przy jednoczesnym działaniu na rzecz społeczeństwa i ochronie zasobów naturalnych.

Dlaczego obszar ESG jest ważny?

ESG jest nowym sposobem myślenia o biznesie i jego wpływie na otoczenie. Jest on znaczący w odniesieniu do światowej gospodarki oraz zmian zachodzących w modelach funkcjonowania wielu firm. Coraz częściej ESG tworzy trzon strategii firmy, który łączy skuteczność biznesową z odpowiedzialnością w stosunku do otoczenia. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do wprowadzania nowych regulacji przez Unię Europejską, które spowodowały szybszy rozwój obszaru ESG. Poprzez nadanie odpowiedniego priorytetu ESG w organizacji, firma ma nie tylko szansę na rozwój, ale także polepszenie swojej pozycji konkurencyjnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Absolwenci, którzy obronili swoją pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022

Osoby, które pisały pracę z obszaru ESG

Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Etapy konkursu

27 czerwca – 23 października

Termin przesyłania zgłoszeń

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz jako jeden plik PDF:

  • kompletną pracę dyplomową
  • informacje o pracy wraz z recenzjami od promotora i recenzenta pobranymi z systemu APD
  • kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy


23 października – 7 listopada

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

Twoją pracę oceni trzyosobowa Komisja Konkursu

15 listopada

Ogłoszenie laureatów

Podczas uroczystego finału, który odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poznamy laureatów kokursu

Nagrody w konkursie

nagrody - konkurs na pracę dyplomową ESG

Dla najlepszej pracy licencjackiej – 5 000 zł

nagrody - konkurs na pracę dyplomową ESG

Dla najlepszej pracy magisterskiej – 10 000 zł

Co jest oceniane?

oryginalność pracy – twórczy wkład autora

naukowa wartość pracy

praktyczna przydatność pracy

innowacyjność opisanego rozwiązania

merytoryczna zawartość pracy

Jak zgłosić się do konkursu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do konkursu na najlepszą pracę dyplomową ESG i dołącz załącznik z pracą, informacją z systemu APD oraz kopię dyplomu.


Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 października!


Masz pytania dotyczące programu?      
Napisz do nas:

Oliwia Sobocińska
koordynator programu
osobocinska@kpmg.pl