Dobre CV, czyli jakie?

Proces rekrutacji to najprościej ujmując wieloetapowe postępowanie w celu zatrudnienia kandydata, który ze względu na swoje kompetencje wydaje się najbardziej odpowiedni na dane stanowisko. W zależności od oferty pracy oraz modelu rekrutacji przyjętego przez pracodawcę, poszczególne jej etapy mogą się znacząco różnić. Niemniej jednak wspólnym mianownikiem dla większości akcji pozyskiwania nowych pracowników jest wymóg złożenia przez nich swojego CV.
Powszechnie wiadomo, że dobre curriculum vitae zapewnia zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Pomyślny przebieg rozmowy rekrutacynej nierzadko stanowi przepustkę do zdobycia wymarzonej pracy. Kandydat powinien zadbać o to, by jego aplikacja była przemyślana, staranna i przejrzysta. Skoro stwierdzenie to brzmi jak truizm. Dlaczego rekruterzy niezmiennie spotykają się z dokumentami niskiej jakości, zawierającymi zbędne informacje czy niedopasowanymi do oferty pracy? Jednoznacznie wskazuje to na fakt, że wiedza kandydatów na ten temat wciąż wymaga udoskonalenia. Wyszukiwania popularnych przeglądarek zdają się potwierdzać to twierdzenie. Do najczęściej wyszukiwanych zagadnień należą m.in. :
„Czy CV powinno być na jednej stronie?”,
„Co wpisać w umiejętnościach w CV?” ,
„Jakie zainteresowania wpisać do CV?”.
Na te i inne pytania kandydaci mogą znaleźć odpowiedzi w rozmowie z Bożeną Nabiałczyk, HR Supervisor KPMG. Między innymi dowiecie się, czy długość CV jest ważna, na co zwracać uwagę, oraz które informacje warto zachować dla siebie.
Jaką długość powinien mieć idealny życiorys, a co za tym idzie do ilu ostatnich lat/stanowisk należy się ograniczyć?

Istnieje ogólne przekonanie, że CV nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4. Jest to nieprawda. Długość życiorysu będzie uzależniona od doświadczenia zawodowego i aktywności danego kandydata. W przypadku osoby, która dopiero wchodzi na rynek pracy, zapewne najważniejsze informacje uda się przedstawić na jednej stronie A4. Niemniej aplikującemu z większym doświadczeniem, który ma bogatą karierę zawodową, popartą sukcesami czy też konkretnymi certyfikatami, trudno opisać wszystkie te kwestie na kartce A4. Ważne, żeby CV zawierało punkty znaczące dla pracodawcy. Należy być zwięzłym i zdecydowanie warto unikać umieszczania mało istotnych faktów, np. że skończyło się szkołę podstawową.

Jak szczegółowo powinno opisywać się swoje dokonania zawodowe, by zainteresowały pracodawcę? Czy należy uwzględniać zakres zadań na danym stanowisku?

 CV powinno przedstawiać historię zawodową/aktywność studencką danego kandydata. Nie oznacza to, że ma ono być zbiorem wszystkich miejsc pracy. Ważne, aby stanowiło spójną całość oraz przedstawiało najważniejsze zadania realizowane na danym stanowisku w danym miejscu pracy. Powinno się podkreślić te kompetencje i umiejętności, które są właśnie poszukiwane przez potencjalnego pracodawcę. Jeżeli szuka on kandydatów, którzy potrafią analizować dane, to potwierdzenia tych umiejętności będzie szukał w informacjach przedstawionych w aplikacji.

Co jako pierwsze przykuwa uwagę rekrutera?

Estetyka i przejrzystość dokumentu mają duże znaczenie. Rekruter w ciągu kilku chwil powinien móc dostrzec najważniejsze informacje, które chcemy przekazać. Pamiętajmy, że czasami ilość otrzymanych CV na jedno ogłoszenie liczy się w kilku setkach, więc dokument powinien być przygotowany w sposób profesjonalny i bezbłędny. CV to pewnego rodzaju wizytówka. Unikajmy zatem przedstawiania informacji z wykorzystaniem zawansowanych form graficznych, w szczególności, jeżeli nie jesteśmy biegli w tego typu programach, ponieważ może nas to tylko zgubić i w rezultacie osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego. Im prostsza forma, tym lepsza i bardziej profesjonalna.

Z jakimi błędami, które dyskwalifikują kandydata najczęściej spotykają się rekruterzy?

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie w klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych nazwy innej firmy. Niejednokrotnie można się również spotkać z powoływaniem się na nieaktualną podstawę prawną. Może to świadczyć o niestaranności kandydata; o jego nieprzywiązywaniu wagi do szczegółów. Kolejnym, niestety często powtarzającym się błędem, jest aplikowanie na większość ogłoszeń danego pracodawcy. Wskazuje to na fakt, że kandydat nie zapoznał się w ogóle z wymaganiami, jakie są stawiane na danym stanowisku i nie zadał sobie pytania, jaki ich procent spełnia.

Kolejnym uchybieniem jest wysłanie CV w innym języku, niż przewiduje ogłoszenie (np. język angielski). Prośba o wersję w danym języku jest związana z tym, że praca jest wykonywana właśnie w tym języku i Hiring Manager jest anglojęzyczny. Najprostsza zasada jest taka – wysyłamy CV w takim języku, w jakim napisane zostało ogłoszenie, na które aplikujemy.

Mówi się, że życiorys powinien być dopasowany do oferty pracy, na którą aplikuje kandydat. Co oznacza to stwierdzenie w praktyce?

Jak już wspominałam w pytaniu poprzednim, przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z opisem stanowiska, dokładnie przeczytać zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzieć sobie na pytanie, które z nich spełniamy i w jakim stopniu. Następnie powinno się przygotować CV w taki sposób, by odpowiadało wymaganiom konkretnego pracodawcy i ogłoszenia, na które chcemy aplikować.

Nie chodzi o to, by aplikować na każde ogłoszenie. Liczy się jakość, a nie ilość wysłanych aplikacji. 

Jeżeli ogłoszenie jest na stanowisko np. IT Product Managera, od którego wymaga się znajomości nowoczesnych technologii, to fakt, że jest się Product Managerem w branży farmaceutycznej nie oznacza, że spełniamy podstawowy wymóg. Niestety spora grupa kandydatów w ogóle nie czyta ogłoszeń – aplikuje na dane stanowisko, bo nazwa brzmi znajomo. Nie wiedzą, co się kryje pod daną nazwą.

Czym w związku z tym będzie różniło się curriculum vitae kandydata do działu doradztwa podatkowego od działu audytu ogólnego?

W rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia oceniamy przede wszystkim kompetencje i potencjał. Tu liczą się takie umiejętności jak zdolnośc pracy w zespole czy pod presją czasu. Zarówno praca w dziale doradztwa podatkowego, jak i dziale audytu to praca na projektach- w większych czy mniejszych zespołach. Ważne, aby umieć odnaleźć się w tego typu działaniach, dzielić się wiedzą, brać odpowiedzialność za swoje zadania i dostarczać je na czas, zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami. Musimy pamiętać, że praca każdego członka zespołu przekłada się na sukces całego zespołu. W audycie sprawdzą się osoby, które lubią pracę na danych liczbowych, pracę w Excelu.
W podatkach zaś te, które lubią szukać interpretacji danego przepisu podatkowego czy też pisać krótkie opinie. Te przypadki pokazują, że liczy się umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz łączenia faktów. 

Czy pomimo to można wyodrębnić jakieś ogólne umiejętności, na które rekruter patrzy przychylnym okiem?

Rekruter analizując CV kandydata w pierwszej kolejności sprawdza na ile jej/jego kwalifikacje
i doświadczenie korespondują z wymaganiami stawianymi na danym stanowisku. Jeżeli poszukuje osoby z bardzo dobrą znajomością języka anielskiego oraz znajomością np. Excela czy SQL, to takich informacji będzie szukał w aplikacji. Przy analizie CV należy się kierować opisem stanowiska.

Czy należy w CV umieszczać swoje zainteresowania? Czego o kandydacie może dowiedzieć się w ten sposób rekruter?

Tak, ale tylko w przypadku, jeżeli są zgodne z prawdą. Zdarza się, że kandydaci tak bardzo chcą zabłysnąć czymś niestandardowym, że piszą nieprawdę odnośnie np. hobby. Weryfikacja następuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy to nie potrafią opowiedzieć o „swoich” zainteresowaniach.

O zainteresowaniach warto pisać szczerze. Nie ma złego hobby, ale za to jest zawsze szansa, że przełożony podobnie jak my jest fanem gry na gitarze czy chodzenia po górach. Wtedy ktoś, kto zobaczy podobne zainteresowania wie, że istnieje przynajmniej jeden punkt wspólny w dyskusji.

Co zdecydowanie należy pominąć tworząc życiorys?

Niestety bardzo często zdarza się, że kandydaci umieszczają w CV zbędne informacje, np. stan cywilny czy rok urodzenia. Fakt, ile osoba ma lat i czy jest singlem lub też pozostaje w związku małżeńskim nie powinien mieć żadnego znaczenia z punktu widzenia pracodawcy.  

Informacje, które zrujnują każde CV to nawet najdrobniejsze kłamstwa. Umieszczanie nieprawdziwych informacji o posiadanych umiejętnościach czy doświadczeniu jest niedopuszczalne. Nawet, jeśli nie zostanie to wykryte podczas analizy aplikacji, doświadczony rekruter będzie w stanie odnaleźć nieścisłości podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy szkolenia i kursy oraz poziom językowy trzeba potwierdzać certyfikatem w formie załącznika do CV?

Nie ma takiej konieczności, aby na etapie aplikacji załączać certyfikaty odbytych kursów i szkoleń. Jeżeli certyfikat będzie niezbędny, wówczas rekruter poprosi o dosłanie. Warto w CV wpisać te kursy i szkolenia, które odnoszą się w jakiś sposób do stanowiska, na które się aplikuje oraz pokazują dodatkowe umiejętności czy podkreślają fakt, że rozwijamy się w swojej dziedzinie.

Choć schemat życiorysu pozostaje zazwyczaj stały, obserwuje się różne trendy w jego wizualnej formie. Jakie z nich zasługują obecnie na uwagę?

Nie mam preferencji co do schematu. Dla mnie jako rekrutera liczy się przede wszystkim treść i estetyka dokumentu. Formy proste i klasyczne będą się najlepiej sprawdzały. Pomocne mogą być dostępne w Internecie aplikacje dotyczące kreatorów CV, dzięki którym łatwo stworzymy estetyczny, czytelny dokument.  

Nieczytelnie napisane CV lub niestarannie wypełniony formularz aplikacyjny jest częstą zmorą wśród kandydatów. Młodzi ludzie nie przywiązują dużej wagi do pierwszego etapu rekrutacji, jakim jest właśnie CV/formularz aplikacyjny, sadząc, że to tylko kwestia formalności. Dokumenty są przygotowane w sposób nieprofesjonalny (różna czcionka, brak wyszczególnienia ważnych kwestii, brak formatowania, załączone zdjęcie z wakacji). Nierzadko zdarzają się błędy ortograficzne, co jest absolutnie niedopuszczalne. Należy również pamiętać, by załączyć dokument w formacie PDF, co zapobiegnie zniekształceniu pliku oraz jego edytowaniu.

Na czym powinni skupić się aplikujący na praktyki, którzy znajdują się na początku drogi zawodowej i często nie mają doświadczenia?

Kandydaci, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego umieszczają w CV wyłącznie informację na temat wiedzy zdobytej na studiach. Zapominają, że pracodawca poszukuje u potencjalnego pracownika czegoś więcej, niż tylko wykształcenia, a mianowicie praktycznych umiejętności. Warto napisać o doświadczeniu, które zdobyło się będąc członkiem koła naukowego czy też organizacji studenckiej. Można też wspomnieć o ciekawych projektach realizowanych na studiach, a które wymagały czegoś więcej, niż tylko wiedzy zdobytej z książek. Ważne, aby młody człowiek, który dopiero wchodzi na rynek pracy zastanowił się dobrze, jaki cel chce osiągnąć i w jaki sposób pragnie do niego dotrzeć. Następnie potrafił o tym opowiedzieć w swojej aplikacji i starał się wyeksponować te umiejętności oraz predyspozycje, które mogą się przełożyć na wymagania stawiane na danym stanowisku i korespondują z oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy. Dobrze przemyślana odpowiedź z pewnością zwiększy jego szansę już na etapie analizy setek aplikacji.

Jeżeli wiesz już jak powinno wyglądać Twoje CV spróbuj swoich sił i aplikuj na oferty praktyk i pracy KPMG.