Ambasadorzy KPMG – oczy i uszy na uczelni

Ambasadorzy KPMG to prestiżowy program dla studentów I, II, III i IV roku, który pozwala im poznać specyfikę pracy w branży audytorsko-doradczej. Dla KPMG program jest elementem employer brandingu, czyli budowania wizerunku pracodawcy wśród studentów wielu uczelni.

W ramach programu docieramy do potencjalnych ambasadorów KPMG – aktywnych studentów, działających w organizacjach studenckich na uczelniach, udzielających się w mediach społecznościowych, organizujących konferencje i inne wydarzenia na swoich uczelniach. Szukamy takich osób, które będą potrafiły wspomóc nas promocyjnie oraz pomogą dotrzeć do odpowiednich grup studentów z interesujących KPMG kierunków.

Ambasadorzy to oczy i uszy KPMG na uczelniach. Dostarczają informacji o tym, czego studenci oczekują od potencjalnego pracodawcy, czego chcą się dowiedzieć o firmie, w jaki sposób chcą się z nią kontaktować. Przekazują też informacje o potrzebie merytorycznego wsparcia studentów w przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę stosowaną w pracy. Swoim kolegom-studentom dostarczają wiedzy o tym, jak wygląda praca w KPMG.

Głównym zadaniem Ambasadora KPMG jest kreowanie wizerunku firmy na uczelni oraz kontakt z kołami i organizacjami studenckimi, a także biurami karier i marketingu. Podczas pracy ambasadora aż siedmiokrotnie zorganizowałem na swojej uczelni standy KPMG. Żeby je nagłośnić i przyciągnąć interesujących firmę ludzi urządzałem mini-konkursy i inne aktywności dla studentów oraz intensywnie promowałem te wydarzenia w social mediach.

Ambasador może realizować swoje działania na kilka sposobów:

 • działa na portalach społecznościowych zapewniając KPMG precyzyjne dotarcie do interesujących grup studentów, m.in. w zamkniętych grupach na Facebooku, gdzie informują o działaniach firmy, np. o tym, kiedy KPMG pojawi się na danej uczelni i jakie atrakcje będą się z tym wiązały,
 • organizuje standy na uczelniach,
 • informuje studentów, jak wygląda proces rekrutacji w KPMG,
 • uczestniczy w targach pracy.

Ambasadorzy realizują też autorski projekt, oparty na własnym pomyśle na budowanie wizerunku KPMG na uczelniach. Ambasador zgłasza taki pomysł do KPMG i po zaakceptowaniu, otrzymuje merytoryczne wsparcie oraz dofinansowanie na realizację projektu od A do Z.

Dla studentów zaangażowanych do programu współpraca ta jest szansą poznania firmy od środka – jej atmosfery, wymagań, ścieżki karier i awansów, a także wielu osób z działów biznesowych. Dziś niektórzy z byłych Ambasadorów to pracownicy firmy, którzy po programie przeszli praktyki i już zostali w firmie.

Dzięki programowi można poznać wielu pracowników KPMG, od asystentów po partnerów. Rozmowy z nimi pomagają lepiej zrozumieć branżę audytu. Dzięki tej pracy można znacznie rozwinąć też swoje zdolności organizatorskie i negocjacyjne.

To jednak nie jedyne korzyści, które odnosi Ambasador. KPMG każdemu gwarantuje także:
 • stypendium ambasadorskie, wypłacane co semestr,
 • nagroda 5 000 zł dla najbardziej aktywnego Ambasadora,
 • welcome pack a w tym m.in. iPad – narzędzie pracy Ambasadora na czas trwania programu,
 • doładowanie karty miejskiej zgodnej z miastem uczelni Ambasadora przez cały okres trwania programu,
 • wyjazdy integracyjne i szkolenia merytoryczne,
 • atrakcyjne bonusy w postaci upominków dla najbardziej aktywnych Ambasadorów,
 • certyfikat uczestnictwa w programie „Ambasadorzy KPMG”,
 • bezpośredni kontakt z pracownikami firmy i możliwość poznania firmy „od kuchni”,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu projektów i stworzenia sieci kontaktów biznesowych w oparciu o szeroką współpracę KPMG ze środowiskiem akademickim.

Od kilku edycji KPMG stworzyło też nowe stanowisko – Koordynatora Ambasadorów. Koordynator jest osobą, która zarządza pracą wszystkich Ambasadorów na wszystkich uczelniach w całej Polsce. Dba o ich kalendarze i pilnuje, by realizowali wszystkie projekty. Jego zadaniem jest też przygotowanie ich do realizowania projektów, czyli m.in. poinformowania, jak powinien wyglądać stand KPMG na uczelni, gdzie należy go ustawić, co przygotować, by stoisko było atrakcyjne, jakie materiały zgromadzić. Dostarcza też praktycznych wskazówek, jak rozmawiać ze studentami. Służy im swoją wiedzą i doświadczeniem z całorocznej pracy jako Ambasador oraz pomaga rozwiązywać problemy organizacyjne i kwestie formalne z administracjami uczelni.