Aktywności dobrze widziane okiem rekrutera

Aplikujesz do wymarzonej pracy? Zastanawiasz się czy Twoje CV spełnia oczekiwania rekruterów? Chcesz wyróżnić się na tle innych kandydatów i zwiększyć atrakcyjność swojego CV?

Powyższe wątpliwości spotykają prawdopodobnie każdego aplikanta, który zgłasza swoją aplikację w odpowiedzi na ofertę wymarzonego stanowiska. Niniejszym wpisem zaproponuję kilka aktywności, które są dobrze oceniane przez rekruterów.

Najważniejsze sekcje, które powinny znaleźć się w CV to dane personalne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i zainteresowania. Są to standardowe elementy, które znajdują się zazwyczaj w życiorysie. Aby Twoje CV było ciekawsze, warto aby znalazła się w nim sekcja z dodatkowymi aktywnościami. Dodatkowe aktywności to najczęściej działania podejmowane poza standardowym tokiem kształcenia i doświadczeniem zawodowym oraz wszelkiego rodzaju kursy podnoszące Twoje kwalifikacje. Studia to idealny moment, aby zainteresować się dodatkowymi aktywnościami, których można się podjąć.

Działalność w kołach naukowych

Najłatwiejszą możliwością jest dołączenie do koła naukowego działającego przy Twojej uczelni. Działalność w kole naukowym daje możliwość poznania nowych znajomych. Jest szansą na rozwój w sferze naukowej. Daje wiedzę i dodatkowe punkty do stypendium naukowego, ale również umiejętność pogodzenia studiowania z dodatkową działalnością.

Działalność w samorządzie studenckim

Samorząd studencki w CV to coś więcej niż zwyczajna dodatkowa aktywność. Studenci samorządu mają wachlarz dodatkowych uprawnień i obowiązków. Są nimi między innymi podział środków pieniężnych, ustalanie programu studiów czy sprawowanie władzy uchwałodawczej na uczelni. Działalność w samorządzie wskazuje, że nie boisz się wyzwań i chcesz mieć wpływ na otaczające Cię środowisko.

Działalność w organizacjach studenckich (AIESEC, ELSA, ESN, SF BCC)

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele organizacji studenckich.

AIESEC – największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W Polsce, od ponad 45 lat rozwijamy w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.[1]

Studenckie Forum Business Centre Club (SF BCC) – fundacja działająca przy Business Centre Club. Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy młodych ludzi pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.[2]

Erasmus Student Network (ESN) – organizacja, która we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus wychodzi naprzeciw potrzebom, ale i pomysłom studentów z całej Europy. To pod jej „okiem” zawierają się europejskie przyjaźnie, rozwijają wieloobszarowe projekty, świadomość kulturowa i językowa oraz wspaniałe osobowości. Narodowa platforma ESN stawia sobie za cel wspieranie sekcji z całego kraju i dzielenie się doświadczeniami m.in. organizacji eventów.[3]

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) – największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych. Kreujemy prawników nowej generacji, których wyróżnia wrażliwość społeczna i otwartość na różnorodność oraz nieustanne dążenie do rozwoju siebie i swojego otoczenia.[4]

Działalność w takich organizacjach pokazuje Twoje zaangażowanie. Chęć poszerzania kompetencji w różnych kierunkach, znajomość struktur organizacyjnych oraz niepisane zasady ich funkcjonowania. Poza tym, masz możliwość poznać innych, równie ambitnych ludzi.

Wolontariat

Dobrowolna, bezpłatna praca społeczna może być realizowana w różnych formach. Do największych organizacji gromadzących wolontariuszy są:

Szlachetna Paczka – jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Szlachetna Paczka to również jeden z najlepiej zorganizowanych projektów społecznych w Polsce.[5]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Możliwości działania z Fundacją WOŚP jest bardzo dużo i to na wielu płaszczyznach m.in. wolontariusz, założenie sztabu Finału WOŚP, dołączenie do Pokojowego Patrolu.[6]

Działalność charytatywna świadczy o tym, że nie przechodzisz obojętnie obok losu innych ludzi oraz że radzisz sobie z połączeniem kilku funkcji.

Program Erasmus

Skorzystanie z możliwości zagranicznego wyjazdu Erasmus w trakcie studiów to nie tylko niezwykła przygoda, ale też okazja poznania nowej kultury i innego systemu nauki. Taka aktywność pokazuje że nie boisz się wyzwań, umiesz radzić sobie w nowych sytuacjach. Poza tym poświadcza to Twoją znajomość języka obcego.

Umiejętności potwierdzone certyfikatami

Dodatkowe szkolenia robione we własnym zakresie są cenione przez rekruterów, o ile ich tematyka dotyczy oferty pracy, na którą aplikujesz. Wygodną formą realizacji kursów podnoszących kwalifikacje są kursy online. Na rynku znajduje się wiele platform, które udostępniają takie kursy. W zależności od docelowego miejsca pracy, kursy warte poświęcenia czasu to m.in. Microsoft Excel, Google Ads, języki programowania, Photoshop, bazy danych SQL.

Ambasador marki

Funkcja ambasadora marki, której podejmują się studenci nie tylko przybliża ich do zdobycia pracy w  wymarzonej firmie, ale też pozwala na poznanie wielu równie ambitnych i cenionych ludzi biznesu. Obfituje też w prawdziwe przyjaźnie i szereg dodatkowych benefitów. Ambasador marki to pewnego rodzaju łącznik między pracodawcą a środowiskiem studenckim, który przybliża rówieśnikom możliwości jakie pracodawca oferuje studentom i absolwentom określonych kierunków. Taka aktywność pokazuje, że reprezentujesz określone wartości i umiesz dotrzeć do zróżnicowanych grup odbiorców. Świadczy to również o Tobie, że orientujesz się co znaczy employer branding.

Możliwości na uatrakcyjnienie Twojego życiorysu jest bardzo dużo. Warto zadbać o to jak najszybciej, ponieważ wiele z tych aktywności wymaga czasu i poświęcenia. Warto jest poświęcić trochę czasu na takie aktywności. To jest długoterminowa inwestycja w Twoją przyszłość, bowiem rekruterzy doceniają dodatkowe aktywności podejmowane przez kandydatów. Zwiększają się dzięki temu Twoje szanse na wymarzone stanowisko w firmie dbającej o pracowników.


[1] https://aiesec.pl/o-nas/

[2] https://sfbcc.org.pl/o-nas/

[3] https://gdansk.esn.pl/pl/esn-polska

[4] https://elsa.org.pl/o-nas

[5] https://www.szlachetnapaczka.pl/o-paczce/

[6] https://www.wosp.org.pl/fundacja