Akademia Podatkowa – podatki w praktyce

Akademia Podatkowa to cykl spotkań z ekspertami KPMG. Uczestnicy wykładów mogą gruntownie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego i odkryć praktyczną stronę tego wszystkiego, o czym słyszą na zajęciach dydaktycznych. W ramach Akademii zaplanowano łącznie cztery spotkania:

  • 28.02 Generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Patryk Abramowicz, menedżer w dziale doradztwa podatkowego  KPMG w Polsce
  • 7.03 Danina solidarnościowa a preferencyjny CIT dla małych firm, Mariusz Szkaradek , starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego  KPMG w Polsce
  • 14.03 Niedostateczna kapitalizacja, Dominika Sięka, Assistant Manager w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce
  • 21.03 Exit tax – nowa danina, Anna Tyniec , starszy konsultant  w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce

Wydarzenia na Facebooku.